Corona-maatregelen

Uiteraard treffen wij ook maatregelen om de veiligheid van iedereen zoveel mogelijk te waarborgen:

  • Lenen en inleveren is alleen nog mogelijk op afspraak.
  • Speelgoed zoeken jullie voor het bezoek aan onze speelotheek uit in onze online-catalogus.  Een afspraak duurt maximaal 15 minuten.
  • Ingeleverd speelgoed wordt niet direct door ons gecontroleerd en schoongemaakt, maar komt eerst 72 uur in quarantaine. Tel alles dus thuis goed na en vermeld bij het inleveren als er een onderdeel mist. Plak er evt. een briefje op met lidnummer en eventuele gebreken.
  • Wij vragen jullie om het speelgoed goed schoon te maken voor het ingeleverd wordt. Maak dus voor je bezoek aan de speelotheek zowel de doos als ook het speelgoed goed schoon met afwasmiddel of zeep. Wij zullen hier nu extra op controleren en zo nodig ook een boete uitdelen.
  • Kom op tijd maar niet te laat naar de afspraak.
  • Kom niet met meer personen dan noodzakelijk.
  • Zijn er nog mensen binnen wacht dan alsjeblieft even buiten voor het Kulturhus.
  • Houdt rekening met wachtenden na je, maak het bezoek aan ons niet langer dan nodig is.
  • Bewaar voldoende afstand tot onze vrijwilligers en de medewerkers/bezoekers van het Kulturhus.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close