Huisregels

Lenen van speelgoed:
Zorg ervoor dat u altijd uw lidmaatschapskaart bij u heeft, anders kunt u geen speelgoed lenen. Inleveren kan ook zonder kaart. Het is afhankelijk van je abonnement hoeveel stuks speelgoed je maximaal per keer mag lenen. Groot buitenspeelgoed is populair, daarom wordt hier per gezin maximaal één stuk per keer van uitgeleend (bij een groot abonnement zijn dat maximaal twee stuks).

Hoe lang lenen:
Maximaal 4 weken, eerder inleveren mag altijd.

Inleveren van speelgoed:
Speelgoed moet compleet en schoon worden ingeleverd. Het ingeleverde speelgoed wordt door ons geteld en gecontroleerd op beschadigingen. Indien er onderdelen missen, wordt u hierover geïnformeerd (bij de balie van de speel-o-theek, via e-mail of telefonisch).

Zelf controleren:
Komt u er bij thuiskomst zelf achter dat het geleende speelgoed al onderdelen mist zonder dat uw kinderen er mee gespeeld hebben, stuur dan (binnen 24 uur na lenen) een mailtje naar speelgoed@speelotheekdewissel.nl. Er wordt dan geen boete over deze onderdelen berekend. Hetzelfde geldt voor beschadigde onderdelen, verpakkingen of gebruiksaanwijzingen.

Boeteregeling:
Te laat: er wordt € 0,25 per stuk speelgoed per opening gerekend (€0,50 per week)

Kwijt: voor kwijtgeraakte onderdelen worden boetes berekend en geregistreerd. Indien het kwijtgeraakte onderdeel  retour wordt gebracht, wordt de boete terugbetaald.
Kapot: indien er verpakking of speelgoed kapot gaat, kijken wij in hoeverre het nog speelbaar/bruikbaar is. Hierop wordt een eventuele boete bepaald.

Indien een artikel verloren of onherstelbaar beschadigd is, of een essentieel onderdeel daarvan, betaalt u een percentage van de nieuwwaarde.

Nieuws en contact

Een paar keer per jaar krijgt u per e-mail een  nieuwsbrief met enkele belangrijke zaken. Verder staan actuele wijzigingen en nieuwtjes altijd op de website www.speelotheekdewissel.nl en op www.facebook.com/speelotheekdewisselhengelo Zorg ervoor dat u geen belangrijke mededelingen mist en zorg ervoor dat de speel-o-theek een actueel e-mailadres van u heeft.

Contributie:
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt automatisch verlengd. De standaard contributie per gezin per jaar is afhankelijk van de grootte van uw abonnement. Het speel-o-theek abonnement moet altijd aan het begin van het kalenderjaar betaald worden.

Opzeggen:
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij dit uiterlijk vóór 1 december is opgezegd. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren d.m.v. een mailbericht met naamlidnummer en reden van opzegging naar info@speelotheekdewissel.nl of door bij de speel-o-theek een opzeggingsformulier in te vullen.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close