Privacyverklaring

Stichting Speel-O-Theek de Wissel, gevestigd in het Kulturhus Hasselo aan de Henry Woodstraat 62 in 7558 CP Hengelo Ov, respecteert de privacy van al haar leden en de gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de door jou verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

De stichting is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link met deze website bereikbaar zijn. U kunt het privacybeleid van die andere sites raadplegen door hun privacyverklaringen aan te klikken.

Verwerking van persoonsgegevens door onze organisatie
Als je je aanmeldt als lid van Speel-O-theek de Wissel en/of als vrijwilliger aan de slag wilt gaan, vragen wij je om persoonsgegevens te verstrekken. In onze administratie worden je voor- en achternaam, voorletter(s), geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres en evt. de leeftijd van je kinderen opgeslagen. Met behulp van deze gegevens kunnen wij je op de juiste wijze inschrijven als lid. Verder gebruiken wij je naam, adresgegevens en/of emailadres en telefoonnummer om contact met je te onderhouden en je door middel van nieuwsbrieven of anderszins te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Je persoonsgegevens worden alleen gebruikt door de stichting. Wij verstrekken je gegevens niet aan derden tenzij wij daartoe verplicht zijn door de wet of een rechterlijke uitspraak, als je toestemming hebt gegeven voor die verstrekking of de verstrekking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen jou en onze vereniging.

Beeldmateriaal
Af en toe maken we foto’s van ons speelgoed en plaatsen deze op onze website en facebookpagina. Als wij de foto’s maken zullen wij je vragen om toestemming. Mocht je dit niet willen, kom je niet op de foto of wordt de foto nabewerkt zodat je hierop niet meer zichtbaar bent.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt altijd de mogelijkheid je persoonsgegevens in te zien, te veranderen of te laten verwijderen. Je kunt daartoe een verzoek doen via info@speelotheekdewissel.nl. Wij reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op je verzoek. Voordat wij je inzageverzoek in behandeling nemen, kunnen wij je vragen om je identiteitsbewijs te laten zien of om een kopie daarvan op te sturen om te controleren wie je bent.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Speel-O-theek de Wissel verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap tot maximaal 2 jaar na opzegging van het lidmaatschap, tenzij dit verplicht is op basis van een wettelijke bepaling. Aansluitend zullen je persoonsgegevens worden vernietigd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij van de Speel-O-theek de Wissel nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@speelotheekdewissel.nl.

Klacht over de verwerking van je persoonsgegevens
Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen privacy-beleid
Door lid te worden van de Speel-O-theek ga je akkoord met dit privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Wij raden je daarom aan om onze privacyverklaring regelmatig te bekijken.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close